Reklamné systémy
17/12/2020
tlač
Študentský kútik
17/12/2020

Tlač výkresov

Tlačiareň a grafické štúdio

Tlač projektovej dokumentácie

Veľkoformátovú tlač Vašich výkresov ( taktiež nazývane aj plánografia, alebo plotrovanie výkresov) pre Vás vykonávame na profesionálnych CAD tlačiarniach značiek HP, EPSON a Xerox. Rýchlosť tlače 480 formátov A1 / hodina

už skladaných priamo najmodernejšou tlačiarňou HP Pagewide XL.

Šírky roliek 297, 420, 594, 841, 914 a 1067 mm

Skladanie výkresov

Ku každej službe veľkoformátovej tlače výkresov, alebo kopírovania výkresov poskytujeme skladanie vytlačených výkresov do šírky výkresu 914mm a dĺžky 2500 mm. Okrem skladania výkresov, môžete využiť aj ručné skladanie nadrozmerných výkresov, kompletizáciu projektov a ostatné služby, ktoré k plotrovaniu jednoducho patria.

Kompletizácia projektov

Nalepenie predných strán na obálku alebo dosky. Označenie sady/paré jednotlivých výkresov. Orezanie výkresov ak nie je na výšku rolky, prípadne ručné skladanie neštandardných rozmerov. Zoradenie výkresov a skladanie je v cene tlače, zato sa neúčtuje. Cena kompletzácie je 4,99 € / 15 min., čo predstavuje cca 6 paré štandardného projektu.

Ako prebieha realizácia objednávok

V prípade záujmu kontaktuj nás: